FILTERS

Frequentieomvormers en inverters zijn niet-lineaire belastingen. Zij genereren harmonischen die de verliezen en storingen op het net vergroten. 

Wij bieden passieve en actieve filters aan om de vervuiling aan de bron tegen te gaan. Dankzij deze apparatuur kunnen onze klanten de gevolgen van harmonischen tegengaan en de kosten in verband met schade aan apparatuur vermijden.

ACTIEVE DYNAMISCHE FILTERS

Modulaire uitvoering voor flexibele en eenvoudige evolutie met de belasting.
Een uitstekende interface, zuivere opbouw, beperkte verliezen, een hoge betrouwbaarheid en een zuivere opbouw onderscheiden deze filters. ADF bestaat in versie voor:

  • filtering van harmonischen 
  • flikkercompensatie

PASSIEVE FILTERS, NU OOK MET AKTIEVE STURING

SOFIA passieve filters voor de filtering van harmonischen en voor cos-compensatie, desgewenst van het dynamische type voor snel wisselende belasting. 
Nu ook met zeer lage eigen verliezen, aktief spanningsgeregeld (geen stroomtransformatoren noodzakelijk), modulair uitbreidbaar.

DYNAMISCHE REAKTIEVE COMPENSATIE

De THYRA dynamische compensatie voor snel of zeer snel wisselende belasting zoals kranen en liften, punt- en naadlasmachines, zuigercompressoren, extrusiemachines e.d.
Heeft een respons waar klassieke oplossingen falen.

HS-FILTERBANKEN VOOR BUITEN- OF BINNENOPSTELLING

ANTIRESONANTIE-NETFILTERS

Specifieke filters voor elektrische verdeelnetten om hoogfrequente storingen veroorzaakt door vermogenelektronische apparatuur (zoals commutaties van frequentieregelaars, UPS-apparatuur enz.) te onderdrukken. RESI is bijzonder geschikt in LS- en MS-netten waar kabelresonanties optreden!

Bestaan ook als doorgangsfilters voor specifieke belasting en als parallel-netfilter voor gehele verdeelsystemen.

SPERFILTERS VOOR HET CAB-SIGNAAL

WKK-installaties, condensatorbanken, grotere verlichtingsinstallaties met ontladingslampen (zoals serres, zonnebankcentra en hallenverlichting) vereisen specifieke sperfilters ter beveiliging van het CAB-signaal van de netbeheerder (Eandis, Infrax, Ores, …). 
Beschikbaar voor zowel LS als voor MS.


Anderzijds kunnen geluids- en verlichtingsinstallaties gestoord worden door dat CAB-signaal en ook hiervoor kunnen wij aangepaste sper- en zuigfiltercombinaties aanbieden teneinde deze verbruikers te beveiligen tegen storende interferenties vanwege de netbeheerder (Eandis, Infrax, Ores, …) op LS- en MS-netten.